SKUP ODZIEŻY UŻYWANEJ POSKLEPOWEJ. TEL 0604-25-20-78


SKUPUJEMY ODZIEŻ UŻYWANˇ POSKLEPOWˇ.  ODZIEŻ UŻYWANA POSKLEPOWA KAŻDEGO RODZAJU - LETNIA I ZIMOWA, KONTAKT : 0604252078. ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY.

04.03.09 13:19